SIZZIGORRU NURAGICU

                  a Piriccu (1 e 2)

Salludi a tui sizzigorru

tottu allichidiu aundi sesi andendi?

Non du bisi, proidi a son’ e gorru

unu giru a bellu a bellu e pappendi pappendi..

 

Du scisi ca sesi in perigullu

saboriu cumenti sesi de fragusu

de sattu: gureu, modditzi e travullu

impari cun ollu, allu e perdusemini e in prusu

 

appittittu chi non manchi mai…

Lassaimi stai: in custu logu

sacru de antighidadis che mai mai

 

seu de originis de nodu…

Adessi puru cumenti asa nai….

tanti de rispettu…ma sa brenti non pottad’ogu….SIZZIGORRU NURAGICU

Informazioni su giancollu